Taryfikator mandatów i punktów karnych / Alkohol
 
   Alkohol
   Mandaty
   Taryfikator punktow
   Prędkość
   Punkty karne

ALKOMATY, CB radia

Nawigacje, CB radia


 
Dopuszczalna zawartość alkoholu

        W Polsce  dopuszczalna ilość alkoholu we krwi przy jakiej można prowadzić pojazd to 0,2 promila.

Prowadzenie pojazdu z zawartością alkoholu we krwi większą niż 0,2 promila jest karalne w zależności od stężenia:

  • pomiędzy 0,2-0,5 promila (0,1 - 0,25 gm/l) jest wykroczeniem,
  • powyżej 0,5 promila ( pow. 0,25mg/l)  jest  przestępstwem.


Od listopada 2013 r. prowadzenie roweru po drodze publicznej przez osobę będącą pod działaniem alkoholu (powyżej 0,2 promila, tj. od 0,1 mg/l)  jest jedynie wykroczeniemPrzelicznik mg/l na promile

Aktualnie policja dysponuje alkomatami, które wyświetlają wynik w mg/l ( miligramach ma litr). Jednostka ta różni się od popularnych promili. By otrzymać wynik w promilach (‰) należy miligramy na litr (mg/l) przemnożyć razy 2,1

 

Przelicznik mg/l na promile: 1 mg/l = 2,1 ‰ (promila)


Zobacz dopuszczalne stężenia alkoholu we krwi w państwach europejskich

Kraj   Promile  
Albania 0,0‰
Andora 0,5‰
Austria 0,5‰
Belgia 0,5‰
Białoruś 0,0‰
Bośnia i Hercegowina 0,5‰
Bułgaria 0,5‰
Chorwacja 0,0‰
Czechy 0,0‰
Dania 0,5‰
Estonia 0,0‰
Finlandia 0,5‰
Francja 0,5‰
Grecja 0,5‰
Hiszpania 0,5‰
Holandia 0,5‰
Irlandia 0,8‰
Islandia 0,5‰
Jugosławia 0,5‰
Litwa 0,0‰
Luksemburg 0,8‰
Łotwa 0,5‰
Macedonia 0,5‰
Malta 0,8‰
Niemcy 0,5‰
Norwegia 0,5‰
Polska 0,2‰
Portugalia 0,5‰
Rosja 0,0‰
Rumunia 0,0‰
Słowacja 0,0‰
Słowenia 0,5‰
Szwajcaria 0,5‰
Szwecja 0,2‰
Turcja 0,5‰
Ukraina 0,0‰
Węgry 0,0‰
Wielka Brytania 0,8‰
Włochy 0,5‰

 


Copyright ©2013 by Taryfikator mandatów i punktów karnych
Kreator Stron www