Taryfikator mandatów i punktów karnych
 
   Alkohol
   Mandaty
   Taryfikator punktow
   Prędkość
   Punkty karne

ALKOMATY, CB radia

Nawigacje, CB radia


 

 

Punkty karne, mandaty i ich taryfikator, mandaty za prędkość, kwestie związane z odpowiedzialnością za prowadzenie pojazdu będąc pod działaniem alkoholu i wiele innych rzetelnych informacji możesz znaleźć na tej stronie. Nie zabraknie tu porad praktycznych, ale też kwestii formalnych.


Spotkanie z policją ruchu drogowego przeważnie kończy sie nałożeniem mandatu karnego oraz punktów. Tu dowiesz się wsystkiego na ten temat:

  • czy policjant miał prawo do nałożenia mandatu
  • jaki mandat i ile punktów karnych
  • czy można odmówić przyjęcia mandaty karnego
  • czy punkty karne są zawsze naliczane
  • jak zmniejszyć liczbę punktów karnych
  • jakie przysługują prawa sprawcy wykroczenia


Dopuszczalna zawartość alkoholu u kierowcy, konsekwencje prowadzenia pojazdu będąc pod działaniem alkoholu lub środka działającego podobnie - wszystko w linku "alkohol".

 


Taryfikator punktów karnych

TARYFIKATOR PUNKTÓW KARNYCH

LICZBA PUNKTÓW

WYKROCZENIE

 

 

10

spowodowanie zagrożenia życia ludzi i ich mienia lub
spowodowanie uszkodzenia ciała innych uczestników ruchu
lub mienia (chodzi o wypadek dwóch i więcej pojazdów);

nieudzielanie pomocy ofiarom wypadku;

omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i
zatrzymał się, by przepuścić pieszych;

kierowanie pojazdem po spożyciu alkoholu (powyżej 0,2
promila) lub środka podobnie działającego;

przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/godz.

 

9

wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.

wyprzedzanie na przejazdach rowerowych i bezpośrednio
przed nimi;

 

 

8

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu;

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu
przez jezdnię przez kierowcę skręcającego w drogę
poprzeczną;

niezatrzymanie pojazdu przed przechodzącą przez jezdnię
osobą niepełnosprawną albo niewidomą;

niezatrzymanie pojazdu mimo otrzymania takiego sygnału od
osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego;

przekroczenie prędkości o 41-50 km/godz.

 

 

 

7

spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (chodzi o tzw. kolizje drogowe);

niezastosowanie się do sygnałów świetlnych, np. przejazd na czerwonym świetle;

niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym lub jego kontroli m.in. policjantów, strażników granicznych, żołnierzy, kolejarzy i drogowców (trzy ostatnie kategorie tylko w szczególnych wypadkach);

niestosowanie się do znaku "zakaz wjazdu";

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu;

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym
lub rowerzystom;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31-40 km/godz.

 

 

 

 

 

 

 

5

niezastosowanie się do znaków "zakaz ruchu w obu
kierunkach", "zakaz skrętu w lewo", "zakaz skrętu w prawo", "nakaz jazdy", "strzałka kierunkowa" oraz przejechanie podwójnej linii ciągłej;

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w trakcie cofania;

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa
ruchu;

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (w razie przecinania
się kierunków jazdy) w miejscach, które nie są
skrzyżowaniami, np. na placu;

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu; nieułatwienie przejazdu pojazdom uprzywilejowanym, np. karetkom na sygnale;

naruszenie zakazu zawracania;

spowodowanie niebezpiecznej sytuacji wynikającej z
nieupewnienia się, czy można bezpiecznie wyprzedzać;

naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do
wierzchołka wzniesienia;

naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych
znakami ostrzegawczymi;

naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach;

naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi;

naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach
tramwajowych i bezpośrednio przed nimi;

nieprzestrzeganie znaków "zakazu wyprzedzania".

 

4

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas cofania;

niezastosowanie się do znaku "pierwszeństwa dla
nadjeżdżających z przeciwka";

przekroczenie dozwolonej prędkości o 21-30 km/godz.;

niestosowanie się do obowiązku używania wymaganych
przepisami świateł podczas jazdy od zmierzchu do świtu.

 

 

3

wyprzedzanie z niewłaściwej strony;
pozostawienie pojazdu na drodze bez wymaganego
przepisami oświetlenia;

naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub
autostradzie;

umieszczanie w lub na samochodzie urządzeń stanowiących
wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających
niebieskie lub czerwone sygnały świetlne (tzw. koguty) albo
sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie;

wyposażenie pojazdu w antyradar albo przewożenie go w
stanie gotowym do natychmiastowego użycia;

lekceważenie znaków "zakaz wjazdu" dla poszczególnych
typów pojazdów, np. motocykle, ciągniki, samochody
ciężarowe.

 

 

 

2

przekroczenie prędkości o 11-20 km/godz.;

jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym;
niewłączenie świateł podczas jazdy we mgle i w warunkach
zmniejszonej przejrzystości powietrza;

niewłączenie świateł podczas jazdy w dzień od 1 października do ostatniego dnia lutego;

niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania
wymaganych przepisami świateł w tunelu;

niewłączenie świateł przez motocyklistę;

nadużywanie świateł przeciwmgłowych (przednich lub
tylnych);

omijanie pojazdu z niewłaściwej strony; naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście, na wiadukcie;

niezastosowanie się do znaków zakazu wjazdu dla pojazdów o konkretnych wymiarach lub wadze.

 

1


niestosowanie się do pozostałych, nie wyszczególnionych
powyżej znaków i sygnałów drogowych, na przykład
nieprzestrzegania zakazu używania sygnału dźwiękowego;

naruszenie zakazu zatrzymywania lub postoju;

kierowanie pojazdem, który nie jest dopuszczony do ruchu.


 

A gdzie zlokalizowane są fotoradary dowiesz się na stronie - Mapa fotoradarów w Polsce: www.fotoradary-mapa.pl

 


Copyright ©2013 by Taryfikator mandatów i punktów karnych
Kreator Stron www